Начало

ЗАЩО МИНЕРАЛНА ВОДА ВОДИЦА?

Целта на ВОДИЦА е да доставя чиста вода от естествен извор с ниско минерално съдържание, допринасяйки за здравословен начин на живот.

Основен инвеститор във Водица Ботълинг ЕООД е Иванов Къмпани ЕООД. Бутилиращият завод в с. Водица е открит през октомври 2004г. Основнен предмет на дейност на компанията е разработване и добиване на минерална вода от сондаж Р2 в с. Водица., община Попово, област Търговище.

Село Водица се намира на 18 км западно от град Попово. Селото е разположено на вододела между река Черни Лом и река Баниски Лом на малката рекичка, приток на Баниски Лом и носеща името на селото. Землището на Водица се намира в изключително благоприятни природни условия – изобилна чиста балканска вода, заветно място, зелени пасища, широколистни гори и плодородна почва.

Производствените мощностти на дружеството са насочени към бутилиране на спокойна натурална минерална вода в РЕТ бутилки във всички основни опаковки, присъстващи на българския пазар.
Две са бутилиращите линии: една за бутилки до 1,5 литра и друга за бутилки над 3 литра. Първата има годишен капацитет над 25 милиона бутилки, а втората – над 1 милион.
Обработката на водата се състои от филтърна система и озонгенераторна станция, като за озониране на водата има издадено разрешение от МЗ.
Оборудването е ново и е изцяло изработено от български фирми.