Изворът

ИЗВОРЪТ

Селото, до което се намира изворът се нарича “Водица” – име, естествено възникнало в миналото, благодарение на това, че керваните към Цариград са спирали сред красивата природа край ручей с чистата и студена вода, за да отдъхнат от дългия път. Сега името “Водица” носи и натурална минералната вода, извираща от най-дълбокия извор в България.

Натурална минерална вода Водица е нискоминерализирана. Общата минерализация е 445 мг. на литър. Това, че е под 500 мг. на литър, я прави годна за всекидневна употреба, а наличието на богат минерален състав осигурява на организма комплекс от полезни минерали.
Водата е хипертермална – извира при температура 44.5 градуса С. Водоносният слой се формира в малм – валанжския водоносен хоризонт, назован така в зависимост от периодите на образуването му. Водният басейн се образува на дълбочина от 800 до 1400 метра. Тази дълбочина естествено защитава водоносния басейн от всякакви повърхностни замърсявания.

„… хидротермалният резервоар е съвършено изолиран и защитен отгоре и отдолу от много дебели водонепроницаеми пластове. Отгоре това са мергели и глинести варовици с дебелина около 600 м. Отдолу-глинести пясъчници, алверолити и аргилити с дебелина над 1000 – 1500 м. … “ „… относителната възраст на минералната вода се оценява в границите 3500 – 5000 години. От това следва, че водата има библейска възраст и неуязвена от човешката дейност чистота…“

Проф. Д-р г.н. инж. К.Д. Щерев